260 millioner kroner til nye miljøvennlige energiløsninger

Forskningsrådet tildeler 28 forskningsprosjekter til sammen 260 millioner for å utvikle nye miljøvennlige energiløsninger.

— Denne tildelingen viser et aktivt næringsliv som satser for å skape fremtidens energiløsninger og grønne arbeidsplasser. Forskning, utvikling og innovasjon er avgjørende for at norske bedrifter skal hevde seg internasjonalt og for at vi skal nå våre klimamål. Regjeringen legger til rette for dette gjennom gode ordninger for støtte til forskning og utvikling og stabile rammebetingelser, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

Stor aktivitet innen hydrogen og batterier

Høstens tildeling inkluderer seks nye hydrogenprosjekter. Prosjektene går både til nye bedrifter  og til store etablerte aktører som satser på hydrogen som et viktig område i framtiden. Samlet investerer Forskningsrådet over 280 millioner kroner i hydrogenprosjekter i 2021.

I tillegg til hydrogen handlet mange søknader om batteriteknologi. På dette området er tre prosjekter innvilget støtte. Disse omfatter nye materialer og produksjonsprosesser som skal gi  batterier som er raskere å lade og som derfor er godt egnet for hurtiglading.

Både nasjonal og internasjonal satsing på CO2-håndtering

Solberg-regjeringen lanserte i fjor Langskip-prosjektet for fangst, transport og lagring av CO2. Forskningsprogrammet CLIMIT støtter opp om denne store satsingen og finansierer ulike prosjekter innen CO2-håndtering. Ett prosjekt som fikk støtte i denne runden ledes av Nemo Maritime. De studerer injeksjon av CO2 direkte fra skip.

Den internasjonale samarbeidet innen CCS, Accelerating CCS Technology (ACT), har også tildelt finansering til 13 prosjekter, hvorav syv med norsk deltakelse. Til sammen får de norske deltagerne 6,5 millioner euro i støtte fra Forskningsrådet og Gassnova. 

Les mer:

Accelerating CCS Technology (ACT) 

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021