3 millioner til forenkling av utmarksforvaltningen lyses ut

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen ønsker å forenkle utmarksforvaltningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser nå ut 3 millioner kroner til kommuner som ønsker å arbeide med forenkling av utmarksforvaltningen.

- Vi ser mulighetene som ligger i naturressursene i utmarka. Vi vil redusere byråkratiet, vi vil styrke kommunenes lokale råderett, og vi vil legge til rette for mer bærekraftig verdiskaping i utmarka, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Ordningen er forbeholdt kommuner som har besluttet at de vil søke om kommunesammenslåing. Større kommuner gir bedre kommunal kapasitet og kompetanse. Det vil gi en mer helhetlig forvaltning av et utmarksområde som krysser kommunegrenser, sier statsråd Sanner.

Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet samarbeider om å følge opp dette viktige arbeidet.  

- Jeg vet at dette er et viktig felt for mange distriktskommuner, og at engasjementet er stort. Det ser vi av de mange innspillene vi har fått i departementenes arbeidet med utmarksforvaltning. Jeg vil derfor oppfordre kommuner som ønsker å være med på forsøksordningen til å sende inn en søknad til oss, sier statsråden avslutningsvis.

Søknadsfristen er 22. august 2016. Planen er at dette er en femårig satsing.

Mer informasjon om forsøksordningen:

Tilskudd til forsøksordning for forenkling av utmarksforvaltningen