300 nye norske statsborgere

Folk fra 77 nasjoner fikk norsk statsborgerskap på søndag.

Statborgerseremoni i Oslo Rådhus i går samlet over 600 mennesker.

Statborgerseremoni i Oslo Rådhus i går samlet over 700 mennesker.

Alle som innvilges norsk statsborgerskap etter 1. september 2006 blir invitert til å delta på statsborgerseremoni. Seremoniene skal være en høytidelig og verdig markering av overgangen til norsk statsborgerskap. Seremoniene markerer også at nye borgere slutter seg til de grunnleggende verdiene fellesskapet bygger på med like rettigheter og plikter.

Seremonien i Oslo Rådhus i går samlet nye statsborgere og deres familier, ordførere fra kommunene i Akershus, i tillegg til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

(Foto: BLD)

Se flere bilder på FLICKR.

Her kan du lese talen statsråden holdt.

Til toppen