4,5 milliarder kroner til Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge vil i år bruke 2,8 milliarder kroner på livsnødvendig humanitær hjelp til det ukrainske folket. Nå setter Norge av nye 1,7 milliarder kroner i sivil støtte til den ukrainske staten. Midlene går til å reparere og drifte sivil infrastruktur, blant annet for å sikre ukrainerne strøm og vann.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj sitter i hver sin stol.
Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj i Helsingfors 3. mai 2023. Foto: Tomm W. Christiansen

Midlene er del av Nansen-programmet. Tidligere i år ble 2 milliarder satt av til samme type formål. Det fortalte statsminister Jonas Gahr Støre til Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj da de to møttes i Helsingfors i Finland onsdag.

– Vi har tett dialog med myndighetene i Ukraina, for å sikre at hjelpen kommer fram der behovene er størst. Russlands angrepskrig fører hver eneste dag til ufattelige lidelser og enorme ødeleggelser. Vår støtte vil lette hverdagen for det hardt prøvde ukrainske folket, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Norge har forpliktet seg til å gi 15 milliarder kroner hvert år i fem år, til sammen 75 milliarder kroner fra 2023 til 2027. Etter at også Rødt undertegnet avtalen i slutten av april, står alle partiene på Stortinget samlet bak Nansen-programmet.

– Den tverrpolitiske enigheten og langsiktigheten i Nansen-programmet gir ukrainerne den forutsigbarheten de trenger. De vet at de kan regne med støtte fra Norge også i det lange løp, sier statsministeren.

I 2023 er planen at halvparten av midlene i Nansen-programmet skal gå til militær støtte, den andre halvparten til humanitær bistand og sivil støtte. Nansen-programmet skal være fleksibelt, og regjeringen vurderer fortløpende hvordan midlene skal fordeles, i tråd med behovene på bakken. Det er allerede kjent at to milliarder kroner er satt av til drift av den ukrainske staten, slik at blant annet skoler og sykehus fortsatt kan være åpne. På et møte med president Zelenskyj onsdag fortalte statsministeren at ytterligere 1,7 milliarder kroner er satt av til drift av den ukrainske staten og til reparasjoner av ødelagt infrastruktur. 2,8 milliarder kroner skal brukes på humanitær hjelp .

– Det er store, akutte behov for livsnødvendig humanitær hjelp til den krigsrammede befolkningen i Ukraina. Disse midlene vil blant annet gå til mat, medisiner og tak over hodet til ukrainere som er rammet av krigen – både de som er på flukt og de som på andre måter er rammet av krigen/bor i krigsrammede områder. I tillegg ser vi at Russland målrettet har forsøkt å slå ut kritisk infrastruktur som sikrer strøm og vann til det ukrainske folk. Vi vil bidra for å reparere og sikre videre drift av denne infrastrukturen, sier Støre.

I Finland deltok statsministeren på et nordisk-ukrainsk toppmøte som Finlands president Sauli Niinistö var vertskap for. Også Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir vil være med på toppmøtet. Etter møtet kom alle landene med en felles erklæring om fortsatt støtte til Ukraina.

Gruppebilde av nordiske ledere sammen med Ukrainas president Zeleniskyj
Det nordisk-ukrainske toppmøtet finner sted i Helsingfors, med Finlands president Sauli Niinistö som vertskap. Også Sveriges statsminister Ulf Kristersson, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir er med på toppmøtet. Foto: Tomm W. Christiansen

– De nordiske landene har fra første stund støttet Ukrainas kamp for selvstendighet og frihet. Så langt har de nordiske landene samlet bidratt med 4,4 milliarder euro i militær støtte. Det inkluderer både stridsvogner, pansrede kjøretøy, luftvernskyts, artilleri og opptrening av ukrainske soldater, sier Støre.

I erklæringen lover de nordiske landene fortsatt militær, humanitær og sivil støtte til Ukraina. De nordiske landene støtter også Ukrainas initiativ for en rettferdig og varig fred, og vil stille opp i den internasjonale innsatsen for å straffeforfølge krigsforbrytelser.

– Det er mange likheter mellom de nordiske landene, og vi jobber sammen for at vår støtte til Ukraina skal bli best mulig. Dette skjer i tett dialog med ukrainske myndigheter, som vet hvor behovene er størst, sier Støre.