Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

4,7 millioner kroner til trygge lokalsamfunn og gode oppvekstmiljø

Mange frivillige organisasjoner gjør et godt forebyggende arbeid for utsatte barn og ungdom. For å styrke dette arbeidet tildeles nå økonomisk støtte gjennom en ny tilskuddsordning.

Innsatsen er et ledd i regjeringens strategi Barn som lever i fattigdomMidlene går etter søknad til organisasjoner som driver utadrettet arbeid blant ungdom i deres nærmiljø med temaer som psykisk helse, rus, mobbing og marginalisering, eller forebyggende arbeid mot barnefattigdom. I flere av prosjektene er det unge som veileder unge.

- Forebyggende arbeid er helt avgjørende for å skape gode og trygge oppvekstmiljø. Mange unge sliter i dag med problemer knyttet til blant annet psykisk helse, rus, fattigdom og mobbing. Unge som kjenner nærmiljøet, og er aktive i frivillige organisasjoner, kan være viktige støttespillere og forbilder for jevnaldrende, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Regjeringen ønsker at ildsjeler i norske lokalsamfunn i større grad kan bidra i samarbeid med det offentlige og andre aktører. Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er mer utsatt for å bli marginalisert og har i større grad helseutfordringer. Derfor er det viktig å støtte organisasjoner som arbeider for å forhindre marginalisering, og for å skape gode oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn.

For å styrke organisasjonene sin evne til å drive utadrettet arbeid for målgruppen er det i år opprettet en tilskuddsordning som forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 5 millioner kroner er satt av til formålet i 2015.

- Ungdom har en viktig rolle i lokalsamfunnene. Jeg tror at ung-til-ung-formidling bør tas mer i bruk i arbeidet med gode og trygge nærmiljø, sier Horne.

Organisasjonen MOT, som arbeider mot mobbing, vold og rusmisbruk, er innvilget 2 millioner kroner til sine MOT-kurs på ungdomsskoler og videregående skoler. Norges Røde Kors er innvilget 700 000 kroner til gatemegling som er volds- og kriminalitetsforebygging for og med barn og unge i alderen 13-25 år. Skeiv ungdom mottar 560 000 kroner til sitt prosjekt "Distrikta på skeiva". Prosjektet skal styrke mulighetene unge skeive i distriktene har for å kunne bygge sosiale nettverk med andre unge skeive.

Her er listen over organisasjonene og prosjektene som har mottatt støtte

Til toppen