52 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På det første møtet i EØS-komiteen i 2014 ble 52 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning om europeisk standardisering.

Ambassadør Atle Leikvoll (t.h.) og nestleder Niels Engelschiøn ved EU-delegasjonen på møtet i EØS-komiteen 14. februar 2014. Foto: Lars-Erik Hauge/EU-delegasjonen

På møtet 14. februar vedtok EØS-komiteen å forlenge det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte frem til 30. juni 2014 i påvente av et nytt regelverk. Det er en tilsvarende beslutning som Europakommisjonen har fattet.

Blant de andre rettsaktene som ble vedtatt innlemmet er en forordning om å forbedre og modernisere det europeiske standardiseringssystemet. Forordningen består av fire hovedelementer.  Standarder for tjenester blir tatt inn som en del av det europeiske standardiseringssystemet. Det skal bli bedre involvering av små og mellomstore bedrifter, arbeidslivets parter og forbruker og miljøorganisasjoner.

Videre skal det skal etableres et system for bruk av IKT-standarder fra globale fora og konsortier i forbindelse med offentlige anskaffelser. Tiden det tar å utvikle en standard skal reduseres. Vedtaket ble gjort med forbehold om Stortinget samtykke da forordningen krever lovendring.

EØS-komiteen gjorde også opp status for arbeidet med å redusere antallet utestående rettsakter som skal tas inn EØS-avtalen. Arbeidet med å redusere antallet fortsetter gjennom ulike tiltak.

Omtale av alle rettsaktene som ble vedtatt kan du lese her (pdf)

Til toppen