75 prosent av importerte landbruksvarer er tollfrie

75 prosent av importen av landbruksvarer kommer tollfritt til Norge, viser importtall fra Landbruksdirektoratet etter 1. halvår 2014. Resten importeres til nedsatt eller full toll. Med en verdi på over 25 milliarder kroner i 1. halvår ligger importen i 2014 an til å runde 50 milliarder kroner for første gang.

I løpet av 1. halvår i år kom 57 prosent av de importerte landbruksvarene tollfritt inn i landet, enten som angitt i tolltariffen, eller gjennom kvoter og frihandelsavtaler (preferansetollsatser). Rundt 18 prosent av importen var tollfri gjennom en tollsats som er satt ned av Landbruksdirektoratet.

Råvarer til fiskefôrindustrien

I første halvår økte  importen til nedsatt toll gjennom tolladministrering med 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I løpet av tre år er økningen på 57 prosent, og importen er nå på over 5 milliarder kroner. 69 prosent av importen til nedsatt toll er råvarer til fiskefôrindustrien. Økningen fra samme periode i fjor var på 32 prosent. Tollen settes ned etter søknad for hver enkelt importør og vare.

Import til en generelt nedsatt toll gikk ned sammenlignet med samme periode i fjor. Det var blant annet nedgang i import til generelt nedsatt toll for storfe, lam og korn sammenlignet med samme periode i fjor.

Importen av landbruksvarer fortsetter å øke

Importen av landbruksvarer økte med 12 prosent i både verdi og mengde 1. halvår 2014 sammenlignet med samme periode i fjor, og utgjorde 2 460 tusen tonn til en verdi av 25 306 millioner kroner.

De fem største produktgruppene etter importverdi (definert etter tolltariffens kapitler) er frukt og bær, tilberedt dyrefôr, drikkevarer, animalske og vegetabilske oljer og forskjellige tilberedte næringsmidler. Andre produkter det importeres mye av er bakervarer, korn, mel, poteter og grønnsaker, frukt, div. produkter av frukt og grønnsaker, kjøttvarer og meierivarer.

Til toppen