Anne Britt Berentsen er nytt styremedlem i Posten Norge AS

På generalforsamlingen mandag 12. mai ble Anne Britt Berentsen valgt som nytt styremedlem i Posten Norge AS. Styrets leder Idar Kreutzer, nestleder Randi B. Sætershagen og styremedlem Terje Wold ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Anne Britt Berentsen (f. 1960) er selvstendig næringsdrivende innen styrearbeid og rådgivning. Berentsen har toppledererfaring fra merkevare-, medie- og distribusjonsvirksomhet. Hun har vært administrerende direktør i Egmont Hjemmet Mortensen (2006-2011) og kommersiell direktør/viseadministrerende direktør i VG (2006). Berentsen har vært styreleder i Hjemmet Mortensen AB (2006-2008), styreleder/nestleder i Bladcentralen ANS (2007-2011), styremedlem i Mediehuset TV2 AS (2006-2011) og Orkla Brands AS (2010-2013). 

- Jeg er godt fornøyd med valget av Anne Britt Berentsen som nytt styremedlem i Posten. Berentsen har lang ledererfaring, bred styreerfaring og solid og relevant kompetanse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Anne Britt Berentsen er nytt styremedlem i Posten Norge AS (Foto: Hjemmet Mortensen)

Etter generalforsamlingen består styret i Posten av følgende medlemmer:
Styreleder Idar Kreutzer (aksjonærvalgt)
Nestleder Randi B. Sætershagen (aksjonærvalgt)
Medlem Anne Britt Berentsen (aksjonærvalgt)
Medlem Gøril Hannås (aksjonærvalgt)
Medlem Jørgen Randers (aksjonærvalgt)
Medlem Terje Wold (aksjonærvalgt)
Medlem Paul Magnus Gamlemshaug (valgt av de ansatte)
Medlem Geir Løland (valgt av de ansatte)
Medlem Ann Elisabeth Wirgeness (valgt av de ansatte)
Medlem Odd Chr. Øverland (valgt av de ansatte)

Generalforsamlingen har vedtatt at det skal utbetales et utbytte på 256 millioner kroner for 2013.

Bakgrunn
Posten Norge AS er et heleid statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

Til toppen