Åpnet Møteplass for folkehelse

21 prosent av oss er ensomme. Å synge i kor eller å spille sjakk er først og fremst lærerikt og morsomt, men også bra for helsa. Mandag arrangerte Frivillighet Norge og Helse- og omsorgsdepartementet Møteplass for folkehelse.

21 prosent av oss er ensomme. Å synge i kor eller å spille sjakk er først og fremst lærerikt og morsomt, men også bra for helsa. Mandag arrangerte Frivillighet Norge og Helse- og omsorgsdepartementet Møteplass for folkehelse. 

Møteplass for folkehelse skal styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndighetene.

– Gode ideer og tanker om hvordan vi sammen kan hente ut mer av folkehelsepotensialet i frivillig sektor vil inspirere oss i det pågående arbeidet med en ny folkehelsemelding, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Helse- og omsorgsminsiter Bent Høie mener frivillighet er vitkig for folkehelsen. Her snakker han til over 200 deltagere på Møteplass for folkehelse. (Helse- og omsorgsdepartementet)

 

Planen er to årlige arrangementer med aktuelle tema innen folkehelse. Temaet for mandagens konferanse var forebygging av ensomhet. 200 personer fra frivillig sektor og det offentlige deltok.

– Folkehelse handler om mer enn å spise riktig og trene. Det handler også om psykisk helse, om ensomhet, om seksuell helse og mye mer. Derfor er det bra med en møteplass der vi kan drøfte hvordan vi i frivillig sektor kan bidra enda mer til styrking av folkehelsa, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Birgitte Brekke. 

Til toppen