App for beregning av energimengde i ved

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fyringsved er en viktig energibærer i Norge. Men ved omsettes i dag basert på volum og ikke energimengden veden gir. En ny vedkalkulator hjelper deg med å sjekke energimengden i vedsekken du kjøper.

 Skog og landskap har lansert en app for beregning av energimengde i ved.
Skog og landskap har lansert en app for beregning av energimengde i ved. (Foto: Skog og landskap)

Fyringsved er en viktig energibærer i Norge. Men ved omsettes i dag basert på volum og ikke energimengden veden gir. En ny vedkalkulator hjelper deg med å sjekke energimengden i vedsekken du kjøper. 

Forskere ved Skog og landskap har sett på et omsetningssystem basert på vekt og fuktighet. Samtidig har de utviklet en gratis app, en vedkalkulator, for smarttelefoner og nettbrett. Når vekt og fuktighet på vedpartiet er kjent, er det bare å taste inn verdiene i vedkalkulatoren. En kan også legge inn prisen på vedpartiet, og dermed får man den samlede energimengden i veden oppgitt i kilowatt-timer, samt vedkostnaden oppgitt i øre per kilowatt-time. 

Applikasjonen har navnet ”Vedkalkulator” og finnes for Apple- og Androidtelefoner. 

Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Instituttet formidler kunnskap til myndigheter, næringsliv og allmennhet for å sikre bærekraftig forvaltning og verdiskapning knyttet til arealressursene. Skog og landskap er organisert under Landbruks- og matdepartementet.