- Avhengig av god beredskap

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) sitt fagseminar for Øvelse Lofoten i Svolvær. Under besøket fikk han også se nærmere på arbeidet med den nye kraftlinjen fra Kanstadbotn til Kvitfossen og skredsikringsarbeid på Laupstad.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) sitt fagseminar for Øvelse Lofoten i Svolvær. Under besøket fikk han også se nærmere på arbeidet med den nye kraftlinjen frå Kanstadbotn til Kvitfossen og skredsikringsarbeid på Laupstad.

- Kraftforsyningen i Norge er robust og skal bli enda bedre. Likevel er det ikke mulig å sikre hundre prosent oppetid. Samtidig blir samfunnet stadig mer avhengig av strøm og dermed blir også toleransen for strømbrudd desto mindre. Det er bakteppet vi må ha klart for oss når vi jobber med kraftforsyningsberedskap, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Lofoten og Vesterålen er en region som de siste årene hatt flere avbrudd i kraftforsyningen. Formålet med Øvelse Lofoten er å styrke det lokale beredskapsarbeidet. Øvelsen er en del av NVEs satsing på regionale samvirkeøvelser.

- Olje- og energidepartementet har det overordnede ansvaret for kraftforsyningen, men alle samfunnsfunksjoner som er kritisk avhengige av strøm må sørge for god beredskap. Vi må derfor fortsette å jobbe målrettet med beredskap på alle nivåer i energibransjen, sier Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag NVEs fagseminar for Øvelse Lofoten i Svolvær. (HSI/OED)
På befaring av Kanstadlinjen sammen med representanter for NVE. (HSI/OED)

 

Til toppen