Digitalt svar gjør det enklere for næringslivet

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra i dag vil alle som sender inn digitalt til Enhets- og foretaksregisteret også få svar digitalt, innen én time etter at vedtaket er fattet.

– Dette er en betydelig forbedring og forenkling for næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

Endringen i eForvaltningsforskriften som trådte i kraft 7. februar i år muliggjør forenklet kommunikasjonen mellom næringslivet og det offentlige. Alle som sender inn digitalt får nå vedtaket tilsendt digitalt til sin meldingsboks i Altinn, innen en time etter at registrerings- eller nektingsvedtaket er gjort. Sammen med registreringsvedtaket får kunden også elektronisk firmaattest og registerutskrift.

Denne forenklingen med overgang fra post til digitalt svar innebærer at ventetiden før mottaker får registreringsvedtaket, blir redusert fra tre dager til en time.

Mange vil merke denne forenklingen. Digital innsending har økt år for år, og i 2013 kom det inn om lag 350 000 elektroniske meldinger, mer enn 70 prosent av det totale antallet meldinger til Enhets- og foretaksregisteret. 

– Dette er et betydelig bidrag til å få en bedre og mer effektiv samhandling mellom næringslivet og forvaltningen, og vil gi større økonomisk trygghet og høyere verdiskapning. Dette er et langt og viktig skritt i digitaliseringen og forenklingen av kommunikasjonen mellom det offentlige og næringslivet. Dette representerer både fornying, forenkling og forbedring, sier næringsministeren.