Historisk arkiv

Direktør for Domstoladministrasjonen er ansatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Styret for Domstoladministrasjonen har ansatt Knut Sæther som direktør for Domstoladministrasjonen. Sæther er født i 1954. Han er utdannet jurist og er i dag rådmann i Trondheim kommune. (28.12.2001) Bilde fra Trondheim kommune

Direktør for Dmstoladministrasjonen er ansatt

Styret for Domstoladministrasjonen har ansatt Knut Sæther som direktør for Domstoladministrasjonen. Sæther er født i 1954. Han er utdannet jurist og er i dag rådmann i Trondheim kommune.

Sæther har bred ledererfaring, og har blant annet vært fylkesrådmann i Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Direktøren er ansatt på åremål for en periode på seks år. Direktøren vil være daglig leder av Domstoladministrasjonen.

Det er en ny og uavhengig institusjon som vil få ansvaret for den sentrale administrasjon av de alminnelige domstolene i Norge. Opprettelsen av Domstoladministrasjonen er en av de viktigste reformene i justissektoren i nyere tid. Domstoladministrasjonen skal etableres i Trondheim og vil tre i virksomhet fra 1. november 2002.