Enighet om å redusere forbruket av plastbæreposer

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Institusjonene i EU har blitt enige om tiltak for å redusere forbruket av plastbæreposer i Europa. Landene kan til en viss grad velge hvilke tiltak de setter inn for å nå målet.

Forbruket av plastbæreposer i Europa skal ned (Foto: Morguefile).

Miljøråd ved Norges delegasjon til EU, Jonas Fjeldheim, anser at Norge vil bli omfattet av dette på grunn av våre forpliktelser i EØS-avtalen.

– Med det som forutsetning, vil den enigheten man nå har oppnådd forplikte Norge, sier Fjeldheim.

Det er om lag ett år siden Europakommisjonen la frem direktivforslaget om å redusere bruken av plastbæreposer. Sammen med EUs medlemsland og Europaparlamentet er de nå kommet til enighet.

Kan velge tiltak
Regelverket legger opp til at man skal redusere forbruket av plastposer. Det legger opp til at landene kan velge mellom et av to tiltak – eller iverksette begge.

Det ene er å iverksette tiltak for å nå reduksjonsmål. Målet er å redusere til 90 poser per person per år innen 2019 for deretter å redusere til 40 poser per person per år innen 2025. 

Det andre er å sikre at plastbæreposer ikke lenger er gratis etter utløpet av 2017, med mindre tilsvarende effektive virkemidler er gjennomført.

Dette er en endring av et direktiv som allerede er en del av norsk lov. Tiltakene kommer til å omfatte alle utsalgssteder.

– Slik sett kan Regjeringens enighet i statsbudsjettet om å avgiftsbelegge plastbæreposer sees på som en tidlig gjennomføring av regelverket man nå har blitt enig om i EU, sier Fjeldheim.

Ulike tiltak i ulike land
Tiltak knyttet til plastbæreposer er også aktuelt akkurat nå fordi nasjonalforsamlingen i Frankrike har stemt for et forbud mot en-gangs plastbæreposer fra januar 2016. Italia har allerede et forbud mot plastbæreposer.

I Storbritannia velger de å innføre avgifter. Det ble nylig påbudt å ta betalt (5 pence) for poser i Skottland. Wales og Nord-Irland har lignende tiltak og England får et lignende system (5 pence) fra oktober neste år.

Danmark har hatt avgiftsordning i flere år. Og Irland har hatt et slikt system fra 2002, med en høyere avgift (22 cent). Det skal ha ført til 90 prosent reduksjon i forbruket.

Les hele rapporten fra miljøråd Jonas Fjeldheim.