Fiskelykke med Statskog

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statskogs sommerkampanje Fiskelykke skal inspirere og motivere fler til å komme seg ut og benytte seg av mulighetene som ligger i norsk natur.

Fiskelykke kan være mangt. For noen handler fiskelykke om gode naturopplevelser. For andre handler det om selskap. Statskog har denne sommeren en kampanje om nettopp fiskelykke. Det eneste som er sikkert er at uansett hvordan det går med fangsten - så går man aldri tomhendt hjem. 

Vinn fiskepremier med Statskog
Del dine fisketurbilder under #fiskelykke og vinn premier til bruk på neste tur. 

Fiskekort fra Statskog
Med Norgeskort fra Statskog kan du fiske i tusenvis av vann og vassdrag på statens grunn. Kortet kjøper du enkelt via SMS, eller på nettet. Statskogs Norgeskort gjelder fiske med stang eller håndsnøre etter innlandsfisk i de fleste vann og vassdrag på statsgrunn i hele landet, unntatt statsallmenningene i Sør-Norge. 

Om Statskog SF
Statskog SF har til formål gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av Landbruks- og matministeren.

Innlandsfiske
Statskogs sommerkampanje Fiskelykke skal inspirere og motivere fler til å komme seg ut og benytte seg av mulighetene som ligger i norsk natur.(Foto: LMD)