Flere går over til arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram

I 2014 er det 10 år siden nyankomne flyktninger gikk fra å være passive sosialhjelpsmottakere til å bli aktive deltakere i lønnet kvalifisering. Introduksjonsordningen har vist seg som en god metode for å bidra til overgang til arbeid eller utdanning for nyankomne innvandrere. Etter en nedgang i resultatene de siste årene, er det positivt at nye tall fra SSB viser en økning i overgangen til arbeid og/eller utdanning for deltakerne som avsluttet programmet i 2011.

Introduksjonsprogram er individuelt tilrettelagt kvalifisering på fulltid for nyankomne flyktninger og innvandrere på humanitært grunnlag mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering. Programmet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for videre utdanning eller deltakelse i arbeidslivet. Den nasjonale målsettingen for introduksjonsordningen er at 70 prosent av deltakerne skal være i arbeid og/ eller utdanning året etter avsluttet program. Ordningen reguleres av introduksjonsloven.

Bedre resultater

Det er stadig flere som deltar i introduksjonsprogrammet. Det er nå over 13 000 deltagere i programmet. Av de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2011, var 63 prosent i arbeid og eller utdanning i 2012. Dette er en økning på to prosentpoeng hvis en sammenligner med de som avsluttet programmet i 2010, og deres status på arbeidsmarkedet i 2011. Dette er positivt, selv om vi fortsatt ikke når den nasjonale målsettingen på 70 prosent.

-Jeg ser at det er store forskjeller mellom kommunene. Det er absolutt noen kommuner som får dette svært godt til, og det er viktig at kommunene lærer av hverandre, sier statsråd Solveig Horne.

Kvinner som er i fødselspermisjon teller ikke lenger som at de har avsluttet eller avbrutt programmet. Det forutsettes at de skal tilbake til programmet etter endt permisjon. Dette gir et mer korrekt bilde av situasjonen. Endringen viser at en større andel kvinner er i arbeid eller utdanning enn tidligere antatt. Likevel er forskjellen i resultatene mellom menn og kvinner som tidligere år fortsatt stor – syv av ti menn og fem av ti kvinner var i arbeid eller utdanning året etter avsluttet program.

-Jeg ser dessverre at forskjellen i resultatene mellom menn og kvinner fortsatt er stor. Det er viktig likestillingspolitikk å minske denne avstanden, sier statsråd Horne. 

Last ned og les hele rapporten her.

Ønsker du å lese mer om SSBs vurdering av tallene, gå til deres hjemmeside her.

Til toppen