Forskar ikkje inhabil

I samband med arbeidet med plansaka knytte til Nordic Mining sitt prosjekt om rutilutvinning i Engebøfjellet er det reist habilitetsinnvending mot ein forskar på Havforskingsinstituttet. Nærings- og fiskeridepartementet har innhenta vurdering frå Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

I samband med arbeidet med plansaka knytte til Nordic Mining sitt prosjekt om rutilutvinning i Engebøfjellet er det reist habilitetsinnvending mot ein forskar på Havforskingsinstituttet. Nærings- og fiskeridepartementet har innhenta vurdering frå Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Til toppen