Helseberedskap i forbindelse med mulig trussel

I forbindelse med den mulige trusselen mot Norge, har Helse- og omsorgsdepartementet delegert til Helsedirektoratet å koordinere helsetjenestens håndtering av hendelsen. Dette er i tråd med etablert oppgavefordeling mellom departementet og direktoratet.

– Helsetjenesten er generelt godt forberedt på å håndtere ulike hendelser, og samarbeider nært med politimyndighetene i den situasjonen vi har nå, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet forsikrer seg rutinemessig om at landets sykehus og kommunehelsetjenesten er godt orientert om situasjonen og forberedt på å håndtere mulige hendelser. De er bedt om å gjennomgå beredskapsplaner og sikre nødvendig ressurser.

– Den situasjonen vi nå har kan virke skremmende på mange. Dersom noen har behov for oppfølging, er det viktig å ta kontakt med fastlegen eller annet helsepersonell. Helsedirektoratet arbeider nå med å utforme nyttige råd og informasjon til publikum. Dette vil bli lagt ut på www.helsenorge.no sier Erlandsen.

Til toppen