Høie til møte i Det Hvite Hus om global helsesikkerhet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar fredag 26. september på høynivåmøte i Det Hvite Hus i Washington D.C. om bedre global helsesikkerhet.

Norge er invitert med som partner i et USA-ledet initiativ for å styrke den globale helsesikkerheten. The Global Health Security Agenda ble lansert i februar 2014 av Obama-administrasjonen. Møtet i Det Hvite Hus har deltakere fra hele verden.

- Både Ebola-epidemien og helsetrusselen fra antibiotikaresistente mikrober aktualiserer viktigheten av felles internasjonal innsats for å bedre helsesikkerheten. Norge vil særskilt bidra i arbeidet mot antibiotikaresistente mikrober, overvåking og støtte til oppbygging av Folkehelseinstitutter, samt implementering av internasjonalt regelverk, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Formålet med det amerikanske initiativet er å styrke kapasiteten til å oppdage og takle utbrudd av smittsomme sykdommer, epidemier og biologisk terrorisme, gjennom mer effektiv implementering av det internasjonale helseregelverket (IHR) og andre rammeverk for global helse.

- Lavinntektsland utgjør ofte det svakeste leddet i kjeden, og det er derfor er viktig at initiativ for å bedre den globale helsesikkerheten også har et utviklingsperspektiv, som tar hensyn til behovene disse landene har, sier Høie.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen