Ikrafttredelse av endringene i gjeldsordningsloven og dekningsloven

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortinget vedtok 25. mars 2014 enkelte endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven. Ved kongelig resolusjon av 14. mai 2014 ble det besluttet at de fleste endringer skal tre i kraft 1. juli 2014.

Stortinget vedtok 25. mars 2014 enkelte endringer i gjeldsordningsloven og dekningsloven.  Ved kongelig resolusjon av 14. mai 2014 ble det besluttet at de fleste endringer skal tre i kraft 1. juli 2014.

Endringer knyttet til livsoppholdssatser ved gjeldsordning og utleggstrekk er foreløpig ikke formelt besluttet satt i kraft. Forslag til forskrift er under utarbeidelse.  Departementet tar sikte på at kongelig resolusjon med forslag til forskrift kan fremmes før sommeren, slik at satsene kan gjelde fra 1. juli 2014. Det er lagt opp til at forskriftshjemlene skal settes i kraft samtidig med at forskriften vedtas og iverksettes.  

Endringene som angår adgangen til å søke om gjeldsordning fra utlandet vil bli satt i kraft på et senere tidspunkt.