Innledet på ONS 2014

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på Offshore Northern Seas - ONS 2014. Foran en fullsatt sal benyttet han anledningen til å fortelle om sine perspektiver på fremtiden til norsk kontinentalsokkel.

- Norsk petroleumsnæring er, og har vært, vår viktigste industri i flere tiår. Den har bidratt til enorm verdiskaping, arbeidsplasser og ringvirkninger over hele landet.  Dette vil vi skal fortsette også i de kommende tiårene. Dette krever aktiv innsats fra alle involverte parter – både myndigheter, operatører og leverandører, sier olje- og energiminister Tord Lien.

ONS ble i år arrangert for førtiende gang. Lien tok seg derfor også tid til å hedre veteranene som gjorde en stor innsats i starten på det norske olje-eventyret.

- Jeg har siden jeg ble statsråd hatt gleden av å møte noen av de som gjorde en stor innsats for å gjøre dette eventyret mulig. Jeg er svært glad for at mange av veteranene er invitert to 40-årsjubileet av ONS som spesielt inviterte gjester. De fortjener honnør for innsatsen sin, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Offshore Northern Seas (ONS) er en av verdens største olje og energimesser. Over 1200 bedrifter stiller ut under messen som vil ha rundt 60 000 besøkende.

Les talen Perspectives on the future of the Norwegian Continental Shelf.

(JMB/OED)
Til toppen