Innovasjonspris til Mjøsen Skog

Årets vinner av "Bioenergy Innovation Award" er skogeierandelslaget Mjøsen Skog for utviklingen av en solid, innovativ og forskningsbasert verdikjede for bioenergi fra skog.

Mjøsen Skog har i løpet av få år bygd opp en industriell produksjonslinje for biobrensel fra skog. De har utviklet gode digitale kartløsninger og har arbeidet godt gjennom hele verdikjeden, fra stående skog og brenselsråstoff og fram til ferdig industrileveranse.

Bioenergy Innovation Award belønner innovasjon og entreprenørskap med kommersielt potensial innen bioenergi. Det er CenBio, et nasjonalt forskningssenter innen bioenergi, som står bak prisen, som ble delt ut for første gang i 2011.

 

Til toppen