Invitasjon: Konferanse om Norge i det indre marked

For femte året på rad inviterer NHO og Nærings- og fiskeridepartementet til indre markedskonferanse – en viktig møteplass for EU/EØS-aktører.

Hvordan kan Norge fremstå med en tidlig, tydelig og samlet stemme i EU? Hvordan kan næringsliv, organisasjoner og forvaltning jobbe sammen for å oppnå best mulig vilkår i det indre marked?  EU-EØS-minister Vidar Helgesen, Næringsminister Monica Mæland, adm. dir. i NHO Kristin Skogen Lund og Vice President, European Affairs i DNV GL, Ketil Djønne, vil alle fra sitt ståsted kaste lys over denne viktige debatten.

Ny Europakommisjon og nytt Europaparlament. Hvordan vil europeisk næringslivspolitikk se ut fremover, og hvordan vil det påvirke aktørene i det indre marked? Næringsråd i Brussel, Lars Erik Nordgaard og direktør for Svenskt Näringslivs Brusselkontor, Jens Hedström, kommer for å dele sine betraktninger.

Hvor: Næringslivets hus 24. november 2014
Når: Klokka 1200-1600

Vel møtt!

Meld deg på konferansen her.

Konferansen er gratis og retter seg i første rekke mot bedrifter, organisasjoner og forvaltning med interesse for EU/EØS-spørsmål.

Til toppen