Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Invitasjon til å gi innspill til ny langtidsplan for forsvarssektoren

Ny langtidsplan for Forsvaret – prosessen videre:

1. oktober 2015 overleverer forsvarssjefen sitt fagmilitære råd (FMR) til forsvarsministeren. - Regjeringens arbeid med ny langtidsplan (LTP) for forsvarssektoren går dermed over i en ny fase, og vi ønsker en bred, offentlig debatt om den videre utviklingen av forsvarssektoren, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2016. Behovet for en ny langtidsplan er drevet av endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser. Samtidig er det et misforhold mellom kostnadsutviklingen og sektorens økonomiske rammer som gjør at det er et behov for potensielt omfattende endringer for å sikre et troverdig og relevant forsvar. I tillegg følger behovet for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. - I møte med en ny sikkerhetspolitisk situasjon, og i erkjennelsen av at det er behov for betydelige endringer, blir det nødvendig å gjøre kloke grep, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

- Vi må tenke nytt for å møte fremtidens utfordringer. Uforutsigbarheten har økt. Utviklingen av Forsvaret må ha svært langsiktige perspektiver, som samtidig tar høyde for at ustabilitet kan oppstå på kort varsel. Neste langtidsplan gir føringer for perioden 2017-2020, men vil ha konsekvenser som strekker seg mye lenger frem i tid, sier hun.

Ønsker bred, offentlig debatt
I etterkant av fremleggelsen FMR ønsker regjeringen å legge til rette for en bred, offentlig debatt om den videre utviklingen av forsvarssektoren. FMR vil bli sendt til berørte kommuner og fylkeskommuner. Interessentgrupper og berørte gis dermed anledning til å fremme sine synspunkter og komme med skriftlige innspill. Forsvarsdepartementet planlegger videre å invitere til dialogmøter med de samme aktører i løpet av november 2015.

Det er i tillegg rom for at alle som ønsker det kan sende innspill. Disse kan sendes på e-post til [email protected]. Fristen for å sende innspill er 9. november.

Prosessen går så over i en beslutningsfase med departemental og politisk behandling av FMR og andre innspill, inkludert rapporten til ekspertgruppen og NSMs sikkerhetsfaglige råd .

Et forsvar for fremtiden
 
- Vi går inn i en intens  faglig og politisk prosess i departementet. Regjeringen skal utforme et forsvar for fremtiden som til enhver tid kan ivareta Norges sikkerhet, interesser og verdier, sier Eriksen Søreide. - Vi har vært opptatt av å få et best mulig og helhetlig beslutningsgrunnlag for langtidsplanen. Det fagmilitære rådet og de andre innspillene blir i denne sammenheng verdifulle bidrag i den prosessen som ligger foran oss.

Den nye langtidsplanen, med oppdatert sikkerhets- og forsvarspolitisk grunnlag, anbefalte langsiktige økonomiske rammer, og plan for videreutvikling av forsvarssektoren, vil bli fremmet for Stortinget i vårsesjonen 2016.

Til toppen