Konsesjon til Vassenden kraftverk

Helgelandskraft AS har i dag fått tillatelse til å bygge Vassenden kraftverk i Leirfjord kommune i Nordland. Årlig kraftproduksjon er anslått til om lag 38 gigawattimer (GWh), hvorav 14,5 GWh produseres om vinteren når behovet for kraft generelt er størst. Kraftproduksjonen tilsvarer det årlige forbruket til rundt 1.900 husstander.

- Utbyggingen av Vassenden kraftverk vil gi tilgang på mer fornybar og regulerbar kraftproduksjon. Regulerbar vannkraft gir mulighet til å styre kraftproduksjonen på en måte som gir bedre forsyningssikkerhet året rundt. Samtidig ønsker regjeringen utbygging av mer fornybar energi, derfor er prosjekter som dette viktig, sier olje- og energiminister Tord Lien.

I behandlingen av prosjektet er de samfunnsmessige fordelene ved utbyggingen veid opp mot de negative virkningene. De negative virkningene knytter seg hovedsakelig til naturmiljø og landskap. Tiltaket vil også medføre noen ulemper for reindriften. Det er fastsatt vilkår om avbøtende tiltak. Her står varslingsrutiner mellom konsesjonær og reindriften sentralt.

Til toppen