Landbruks- og matministerens skriftlig svar på Dokument 8:26 S (2014-2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Ingunn Gjerstad og Sveinung Rotevatn

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Om endring av omsetningsloven for å redusere reklame for kjøtt