Lien besøkte Sametingsrådet

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte tirsdag Sametinget i Karasjok. Under besøket møtte han sametingspresident Aili Keskitalo og representanter fra Sametingsrådet for samtaler om energipolitikken i nord og kraftlinjen fra Balsfjord til Skaidi.

- Det var et godt møte, og jeg opplever at vi har en fått en god dialog mellom de interessene Sametinget representerer og departementet om den energipolitikken regjeringen ønsker å føre, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Konsesjonen for kraftlinjen fra Balsfjord til Skaidi ligger for tiden til behandling i Olje- og energidepartementet. Kraftlinjen vil være om lag 300 kilometer lang, og er viktig for å forbedre forsyningssikkerheten i Nord-Norge.

- Balsfjord-Skaidi er et svært viktig prosjekt for Nord-Norge. Denne ledningen vil gi betydelig bedre forsyningssikkerhet i regionen, og legger til rette for fortsatt vekst i Finnmark. Samtidig representerer det også et betydelig inngrep. Derfor er det viktig å lytte til de som blir berørt av prosjektet, sier Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien og sametingspresident Aili Keskitalo. (HSI/OED)

Til toppen