Mæland diskuterer konkurranseevnen for europeisk industri

Næringsminister Monica Mæland er i Athen for å diskutere utfordringer for kraftintensiv industri og hvordan europeisk industri kan styrke sin konkurranseevne.

Kraftintensiv industri i Europa møter utfordringer knyttet til karbonlekkasje og kraftpriser. Mæland deltar i dag i EUs konkurranseevneråd, mai, sammen med næringsministerne i EU samt EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.

– Vi må se på hva vi kan gjøre for å hindre at kraftintensiv industri flyttes ut av Europa. Industrien er viktig for både arbeidsplasser, teknologisk utvikling og eksport, sier næringsminister Monica Mæland. 

Det omfatter produksjon av blant annet metaller, papir og kjemikalier. 

– Det er viktig å legge til rette for investeringer og innovasjon for at europeisk industri skal klare å møte økt konkurranse fra Asia. Forskning må i større grad føre frem til nye og innovative varer og tjenester. Da må vi bli bedre til å koordinere tiltak både nasjonalt og i Europa, sier Mæland.

Til toppen