Matmarkedet påvirkes av vær og politikk

I Food Outlook kommer FAO nå med den første prognosen for det globale matmarkedet for 2014/15. Værforholdene i verden og den politiske situasjonen i regionen rundt Svartehavet gjør det globale matmarkedet mer sårbart.

Food Outlook er en rapport som kommer hvert halvår og omhandler den kortsiktige markedssituasjonen og fremtidsutsikter for matproduksjonen.

2013 var et rekordår for verdens kornproduksjon. Selv om prognosene for 2014 foreløpig ligger an til en nedgang på 2,4 prosent er 2014 allikevel ventet å bli et veldig bra år for kornproduksjon, det nest beste noen gang.

Forutsatt at handelen ikke påvirkes negativt av spenningene i Svartehavet-regionen, er det ingen grunn til bekymring for den lille nedgangen i kornproduksjonen på dette tidspunktet.

Planting og produksjon av ris kan synke i 2014, men internasjonal handel kan nå rekordhøyder grunnet rikelig tilgang i eksporterende land og økt innkjøp i tradisjonelle importland.

Melk og kjøtt vil øke
Produksjonen av både melk og kjøtt antas å øke i 2014. Prognosen for kjøtt anslår en økning på 1.1 prosent. Fjærfe vil fortsette å være den viktigste handelsvaren, og står for 43 prosent av det totale markedet.

Salg av melk ligger an til å øke med 1,8 prosent. Økningen skyldes hovedsakelig en økt etterspørsel i Asia.

Rapporten gir også prognoser for fiskeri, oljer, usiktet mel og sukker.

Tresker.
Værforholdene i verden og den politiske situasjonen i regionen rundt Svartehavet gjør det globale matmarkedet mer sårbart. (Foto: Kristin Ødegård Bryhn)
Til toppen