Mottar over 1000 tidstyver fra statsetater

- Jakten på tidstyver skal skape en enklere hverdag for innbyggerne og gi dyktige medarbeidere mer tid til viktige arbeidsoppgaver, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Statlige etater har i høst identifisert over 1000 tidstyver de mener regjeringen bør gjøre noe med.

Jakten på tidstyver skal skape en enklere hverdag for innbyggerne og gi dyktige medarbeidere mer tid til viktige arbeidsoppgaver, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Statlige etater har i høst identifisert over 1000 tidstyver de mener regjeringen bør gjøre noe med.

- Å fjerne tidstyver handler om å gjøre møtet med offentlig sektor enklere for innbyggere og næringsliv. Regjeringen vil fjerne komplisert regelverk og rutiner som ikke er tilpasset brukerne, sier Sanner.

Regjeringen ga i desember i fjor alle statsetater i oppdrag å melde inn oppgaver, prosedyrer og regelverk som de opplever bidrar til unødvendig tidsbruk, men som er forårsaket av andre enn dem selv.  Til nå har Sanner fått inn over tusen innspill på tidstyver som statlige virksomheter opplever i det daglige.

- Mange i staten har gode forslag til hvordan arbeidshverdagen kan bli enklere og mer effektiv, både for virksomheten selv og for brukerne. Disse innspillene skal vi følge opp nå, sier Sanner.

Noen områder mange etater er opptatt av:

  • Rutiner og regler knyttet til offentlige anskaffelse
  • Tungvinte IKT-systemer
  • Regnskaps- og personalsystemer i staten
  • Plan- og bygningsloven

- Det er stort spenn i forslagene. Noen vil antagelig være enkle å løse, andre krever mer tid fordi det må jobbes med for eksempel lovendringer. Andre saker igjen er mer komplekse og det kan være motstridende hensyn. Men nå får vi alle innspillene opp og får vurdert dem. Det er viktig, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00Til toppen