NTE Energi AS har fått konsesjon til å bygge Storåselva kraftverk

- Utbyggingen av Storåselva kraftverk er et godt og viktig prosjekt for Nord-Trøndelag. Utbyggingen vil øke bidraget til ny fornybar kraftproduksjon i en region som fortsatt har et betydelig kraftunderskudd, sier Olje- og energiminister Tord Lien.

NTE Energi AS har fått konsesjon til å bygge Storåselva kraftverk i Snåsa kommune. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 69 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til i underkant av 3500 husstander. 

Utbyggingen av Storåselva kraftverk er et godt og viktig prosjekt for Nord-Trøndelag. Utbyggingen vil øke bidraget til ny fornybar kraftproduksjon i en region som fortsatt har et betydelig kraftunderskudd, sier Olje- og energiminister Tord Lien.

Det er satt krav om minstevannføring på utbygd strekning. Det er også gitt tillatelse til bygging av 18 km 66 kV kraftledning fra Storåselva kraftverk til Snåsa transformatorstasjon for å koble kraftverket til nettet.

Olje- og energidepartementet har samtidig opprettholdt NVEs vedtak om avslag på søknaden om tillatelse til bygging av minikraftverket Kleivfossen kraftverk i Jørstadelva i samme kommune. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på inntil 2,5 GWh. Jørstadelva ble vernet i supplering av verneplan for vassdrag i 2005. Departementet mener at en utbygging av kraftverket vil være i strid med verneverdiene i vassdraget og at konsesjon derfor ikke kan gis.

Til toppen