Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge med observatørstatus i rådgivningsgruppa for CBRN-eksplosiver

Rapport fra justisråd Thomas Hansen

På et møte for interessentene i rådgivningsgruppa for kjemiske, biologiske, radioaktive og kjernefysiske eksplosiver 20. mai la Europakommisjonen frem sin nye strategi for bekjempelse av denne typen trusler. Justisråd Thomas Hansen rapporterer.

Illustrasjon: Morguefile

På et møte for interessentene i rådgivningsgruppa for kjemiske, biologiske, radioaktive og kjernefysiske eksplosiver 20. mai la Europakommisjonen frem sin nye strategi for bekjempelse av denne typen trusler. Justisråd Thomas Hansen rapporterer. 

Delegasjonen deltok 20. mai på et møte for interessentene i rådgivningsgruppa for CBRN-E (kjemiske, biologiske, radioaktive og kjernefysiske eksplosiver), der Europakommisjonen leverte en gjennomgang av den nye agendaen for å bekjempe ulovlig bruk av CBRN-E og nye risikoreduserende tiltak for å øke den indre sikkerheten i Europa. I tillegg ønsket man å invitere/koble på industri, forskningsmiljøer, organisasjoner og andre interessenter til en felles kraftsamling for å øke samhandling mellom myndighetsnivå og teknologiutviklere i kommende periode, jf. Horisont 2020 /område 14 «Secure Societies» og det nye indre sikkerhetsfondet (politi) for EU-landene. Det finnes en rekke pågående initiativ på området og Europakommisjonen ble utfordret på å utforme en helhetsoversikt der industri/forskningsmiljø kunne kryssjekke områder som allerede er ivaretatt gjennom prosjekter/forskning opp mot nye områder Europakommisjonen gjerne ser aktører ta tak i. En av hovedutfordringene her er sikker informasjonsdeling med private om slike prioriteringer/pågående prosjekt.

Testet under EU-toppmøter
Den nye agendaen tar til orde for å knytte sterkere bånd mellom medlemsland, assosierte og tredjeland som USA/Canada, mellom byråer som Europol, EDA (Det europeiske forsvarsbyrået) og aktører som Interpol/FN også på områder utenfor luftfart og annen transport. Det kan være verdt å merke seg at det Europakommisjonen også i denne sammenheng henviser til Europol som en sentral aktør for å drive fram viktige implementeringer på området i samråd med medlemsland. Det blir fremholdt som viktig at noen kan overta eierskap til ny teknologi og forskningsresultater/metodikk og omsette dette til anvendt sikkerhetstenkning og operativt politisamarbeid, og her blir Europol trukket fram på linje med Interpol globalt. Rad Olszewski fra anti-terrorenheten i DG Home redegjorde for en rekke gjennomførte tiltak der nye metoder og ny teknologi ble tatt i bruk under den meget hektiske perioden med toppmøter i mars-april, der blant annet 90 delegasjoner ankom Brussel under EU-Africa Summit. Her ledet belgisk føderalt politi an i interaksjon med flere og representanten derfra rapporterte om nyttige erfaringer.

Observatørstatus for EFTA-landene
Norge hadde – på kort varsel – i forkant av dette møtet bedt om å delta på det forutgående møtet i rådgivningsgruppa, noe som ble avslått fra DG Home med henvisning om at saken om å gi Norge og de andre EFTA-landene observatørstatus/møterett ville bli gjenstand for diskusjon under «eventuelt». Europakommisjonen kunne imidlertid meddele det gledelige budskapet om at vi sammen med de øvrige EFTA-land vil bli invitert til alle møter i dette formatet inkludert deltakelse i tilhørende underkomiteer og andre initiativ.

Du kan lese mer om Europakommisjonens tiltak mot CBRNe her.

Til toppen