Ny utbetaling i klima- og skogsamarbeidet med Guyana

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samarbeidet om regnskog mellom Norge og Guyana fortsetter å ha fremgang. Guyana har i 2012 hatt noe økende avskoging, men sammenlignet med andre utviklingsland er den fortsatt blant verdens laveste. I dag annonserer Norge at det vil betales ut 231 millioner kroner for Guyanas oppnådde resultater.

Dagens annonsering av opptjening på 35 millioner dollar – tilsvarende 231 millioner norske kroner - til Guyana er basert på landets avskogingsrate i 2012 og fremgangen knyttet til styresettprosesser som vil bidra til forbedret skogforvaltning.

- Guyana har en ambisiøs målsetning om både å ha økonomisk vekst og samtidig bevare regnskogen. Jeg er glad for at Norge kan bidra til en slik grønn utvikling gjennom vårt samarbeid om regnskog.  Avskogingen i Guyana er fortsatt blant verdens laveste. Vårt mål med samarbeidet med Guyana er at dette fortsetter, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Norge og Guyana inngikk en avtale om klima- og skogsamarbeid i 2009. Samarbeidet går ut på at Norge betaler Guyana for å holde avskogingen i sin del av Amazonas lav.

Avtalen mellom Norge og Guyana handler ikke bare om å bremse avskogingen. Guyana har også forpliktet seg til en rekke reformer som skal forbedre forvaltningen av skogen, og at aktiviteter som er en del av samarbeidet med Norge skal være åpne og inkluderende og beskytte urfolks rettigheter.

Landet har i perioden 2012 til 2013 rapportert om fremgang på dette området.  Basert på disse resultatene har Guyana tjent 35 millioner dollar som skal brukes til å iverksette landets grønne utviklingsstrategi.

Med dagens utbetaling har Guyana til sammen tjent 150 millioner dollar for unngåtte utslipp av drivhusgasser fra avskoging og skogforringelse.

Fakta om utbetaling til Guyana:

• Fra 1.januar til 31.desember 2012 var Guyanas verifiserte avskogingsrate på 0,079 prosent. Dette er en økning sammenlignet med tidligere år, men fremdeles svært lavt relativt til de fleste andre tropiske skogland.

• Guyana har også i perioden 30.juni 2012 til 20.september 2013 rapportert på sin fremgang for prosesser som skal bidra til bærekraftig skogforvaltning på lang sikt. Konsulentselskapet Indufor har gjort en uavhengig evaluering av denne rapporten. Det rapporteres om tilfredsstillende fremgang for nesten alle prosessene.

• Unntaket er Guyanas engasjement med Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) som har hatt langsommere fremgang enn avtalt.

 

Les mer

Om hvordan resultatene påvirker utbetalingen

Om utbetalingen, hva pengene brukes til og målene for styresett i 2013 (på engelsk)

Om Norges samarbeid med Guyana om bevaring av regnskog