Ny leder i Nasjonal IKT helseforetak

Gisle Fauskanger er ansatt som administrerende direktør i Nasjonal IKT HF (helseforetak). Han tiltrer stillingen 1. oktober 2014.

- Vi er glad for å få en direktør som vil ha med seg mye nyttig kunnskap og erfaring for å legge strategien for framtidas IKT-løsninger i helse-Norge. Gisle Fauskanger er kreativ og inspirerende, resultatorientert og har solid ledererfaring fra store organisasjoner, sier styreleder i Nasjonal IKT HF, Herlof Nilssen.

Nasjonal IKT helseforetak

Nasjonal IKT HF ble etablert 1. januar 2014 som et helseforetak eid i felleskap av de fire regionale helseforetakene (RHF). Nasjonal IKT HF skal gi retningslinjer for IKT-utviklingen i spesialisthelsetjenesten gjennom felles strategi, samarbeid og samordning til det beste for pasienter, pårørende og helsepersonell. Hovedkontoret til Nasjonal IKT HF er lagt til Bergen.

Les mer informasjon på Nasjonal IKT HR sin hjemmeside

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen