Nye anslag for økonomisk utvikling i EU

Rapport fra finansrådene Lars-Erik Østby og Erik Storm

Europakommisjonen offentliggjorde 5. mai sine oppdaterte makroanslag for den økonomiske utviklingen i EU for inneværende og neste år. Finansrådene Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen og Erik Storm ved OECD-delegasjonen rapporterer.

De oppdaterte makroanslagene for den økonomiske utviklingen i EU viser at det ikke har skjedd betydelige endringer siden anslagene fra februar i år. Illustrasjonsfoto: EU 2014

Det er ikke gjort betydelige endringer i anslagene siden prognosene som ble lagt fram i november og februar. Det gjelder både for EU samlet og euroområdet, samt for de fleste enkeltlandene.

Utviklingen bekrefter at omslaget i den økonomiske veksten etter kriseperioden som kom for EU samlet og eurosonen for om lag et år siden, følges av en moderat vekst både i år og neste år. Veksten varierer likevel betydelig mellom landene.

Den samlete arbeidsledigheten som andel av arbeidsstyrken nådde toppen i 2013, og Kommisjonen ser for seg en svak reduksjon de kommende to årene. Kommisjonens oppdaterte prognoser baseres blant annet på at flere indikatorer nå viser en positiv utvikling, og at selv om veksten blir moderat gjennom prognoseperioden ut 2015 er den i ferd med å bli bredere fundert og mer balansert mellom landene. Innenlands konsum og investeringer vil etter hvert overta som viktigste vekstfaktorer. Hovedoverskriften for Europakommisjonens vårprognoser er derfor «Growth becoming broader based».

Trykk her for å lese rapporten fra finansrådene Lars-Erik Østby ved EU-delegasjonen og Erik Storm ved OECD-delegasjonen.

Til toppen