Økonominytt fra EU-delegasjonen

Av praktikant Mads A. Danielsen og finansrådene Astrid Erlingsen og Bjarne Stakkestad, EU-delegasjonen

I høstens første utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.

Jean-Claude Juncker er påtroppende president for Europakommisjonen. Du kan lese mer om forventningene knyttet til hans økonomiske politikk i denne utgaven av Økonominytt. Foto: EU 2014

I høstens første utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.

TRYKK HER for å lese Økonominytt.

Av innholdet kan nevnes:

  • Forventningene til økonomisk politikk i den nye Europakommisjonen og hvem som får ansvaret for de viktigste porteføljene på økonomiområdet.
  • Den økonomiske utviklingen i EU samt drøftingene i Eurogruppen og ECOFIN for å få fart i økonomien. I tillegg omtales Kommisjonens rapport om medlemslandenes stabilitets- og konvergensprogrammer for 2014.
  • Aktuelle skattespørsmål, med fokus på sammenhengen mellom EUs politikk for å bekjempe skatteomgåelse og anbefalingene fra OECD om tiltak mot uthuling av skattegrunnlaget/flytting av overskudd (BEPS), mulig statsstøtte til blant annet Apple og Starbucks pga. forhåndsgodkjennelser fra skattemyndighetene i enkelte medlemsland, og forslaget om avvikling av fem sveitsiske skatteregimer som bidrar til skadelig skattekonkurranse.

    Du kan også lese om skatteseminaret på Norges Hus i september som tok for seg det internasjonale arbeidet mot skatteomgåelse og hvordan norske regler også på dette området påvirkes av EU-retten.

 

Til toppen