Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny styreleder i Forbrukerrådet

Anne Kathrine Slungård er oppnevnt som ny styreleder for Forbrukerrådet. Oppnevningen gjelder fram til sommeren 2018.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har oppnevnt Anne Kathrine Slungård som ny styreleder for Forbrukerrådet. Oppnevningen gjelder fram til sommeren 2018.

Slungård er administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap og har tidligere vært ordfører i Trondheim for Høyre (1998-2003). I tillegg til bred ledererfaring, blant annet som kommunikasjonsdirektør i SINTEF og markedsdirektør i Entra Eiendom, har hun innehatt verv som visepresident i Norges Skiforbund og medlem av Kringkastningsrådet.

- Jeg er sikker på at Anne Kathrine Slungård, med sin erfaringsbakgrunn og sitt samfunnsengasjement, har mye å bidra med som leder for en viktig samfunnsaktør som Forbrukerrådet, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. - Jeg er opptatt av at Forbrukerrådet skal ha en tydelig stemme og arbeide strategisk som interesseorganisasjon for forbrukerne.

Slungård overtar etter Inge Takle Mæstad som har hatt ledervervet siden 2008.

Anne Kathrine Slungård (Foto: Ungt entreprenørskap)


Forbrukerrådets styre vil fra 1.september 2014 bestå av:

  • Leder: Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap
  • Nestleder: Sylvi Barman-Jenssen, Tromsø Villmarksenter
  • Jarle Oppedal, ansattevalgt
  • Terje Walter Gilje, administrerende direktør i Bergen og Omegn boligbyggerlag
  • Sverre Fuglerud samfunnskontakt i Norges Blindeforbund
  • Kjell Jostein Sunnevåg, direktør Konkurransetilsynet (ny fra 01.09.14)
  • Monica Molvær, elev- og lærlingeombud i Møre- og Romsdal (ny fra 01.09.14)

Til toppen