Overlevering av ekspertgruppens rapport om organisering av strømnettet

Mandag mottar olje- og energiminister Tord Lien rapporten om organiseringen av strømnettet. Ekspertgruppens leder Eivind Reiten vil presentere hovedpunktene i rapporten.

Mandag mottar olje- og energiminister Tord Lien rapporten om organiseringen av strømnettet. Ekspertgruppens leder Eivind Reiten vil presentere hovedpunktene i  rapporten. Media vil få anledning til å stille spørsmål etter presentasjonen.

Om rapporten: Ekspertgruppen skal gi råd om hensiktsmessig nettorganisering på lang sikt. I dag er nettstrukturen fragmentert med mange grenseflater, 148 nettselskaper og mange eiere. I rapporten legger ekspertgruppen frem sine anbefalte tiltak.

Tid: Mandag 5. mai kl 13.00

Sted: Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo

Påmelding til info@oed.dep.no innen 2.mai.

Pressekontakt: Ella Bye Mørland, tlf 932 68 350.

Til toppen