Rapport om kostnader ved vegtrafikk

Transportøkonomisk institutt har utarbeidet rapporten ”Marginale eksterne kostnader ved vegtrafikk” på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet. Hensikten er beregne miljø- og samfunnsmessige kostnader ved vegtrafikken i Norge.

 

Rapporten vil være ett av flere faglige innspill som blir vurdert i forbindelse med den helhetlige gjennomgang av bilavgiftene, som skal presenteres i Revidert nasjonalbudsjett 2015.

 

Se mer omtale i Samferdselsdepartements pressemelding

Last ned rapporten Marginale eksterne kostnader ved vegtrafikk

Til toppen