Raskere og mer effektivt

Innlegg i Aftenposten

Aftenposten har i flere artikler nylig minnet om lang tidsbruk i planlegging og utbygging av infrastruktur. Tidligere har fagfolk uttrykt frustrasjon over det samme. Jeg deler frustrasjonen, gjør derfor flere grep for å endre systemer og skjære gjennom i enkeltsaker.

Aftenposten har i flere artikler nylig minnet om lang tidsbruk i planlegging og utbygging av infrastruktur. Tidligere har fagfolk uttrykt frustrasjon over det samme. Jeg deler frustrasjonen, gjør derfor flere grep for å endre systemer og skjære gjennom i enkeltsaker.          

Noen ganger mangler man politisk gjennomslagskraft. Parkeringsforskriften lå i 8 år i Samferdselsdepartementet. I Trøndelag og Bergen har man i (flere) tiår diskutert om godsterminalene skal flyttes ut av bysentrum. Med ny regjering kom beslutningene raskt på plass. Vi jobber oss gjennom ulike prosjekter for å vurdere hvor bruk av statlig plan er nødvendig for å sikre rask fremdrift. 

”Konseptvalgsutredninger” (KVU) er omfattende og tidkrevende utredninger for store vei- og togprosjekter. Etter hvert ble de brukt i tide og utide. Fremdriften på Intercity-satsingen har vært bremset av unødvendige utredninger for å vurdere om det skal være jernbanestasjon i Horten og om man fortsatt skal ha tog på Østre linje i Østfold. Vi har avlyst de unødvendige delutredningene, og fremdriften er igjen god. I tillegg øker vi midlene til planlegging av nye jernbanestrekninger fra ca 220 mill kr til ca 740 mill kroner. Det er åpenbart signal om temposkiftet. Skal vi bygge mer, må vi først få byggetegningene.          

På vegsiden fremskyndet vi i 2014 planlegging og prosjektering av 12 riksveiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør, til E105 v/ Kirkenes i nord. For 2015 dobler vi bevilgningene til planlegging av nye prosjekter. Vi har forenklet planarbeid for 13 veiprosjekter ved å avlyse omfattende “konseptvalgsutredninger” og gå rett på planleggingsstadiet i stedet.

Vi har raskt avklart trasevalg for ferjefri E39 i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre Romsdal. Ny firefelts motorveg på E39 mellom Os og Bergen har fått grønt lys, etter mange års tautrekking med tidligere regjeringer. Ekstra ferje på E39 Halsa-Kanestraum – noe som har vært ønsket lenge – er også på plass. Vi sørger for at E6 gjennom Åkersvika i Hedmark kan realiseres raskere, fordi en unngår mange år i byråkratiet.   

Regjeringen har gjort mye for å forsere prosjekter og skjære gjennom der det trengs. Det skal vi fortsette med. Samtidig vil vi ha gode trasevalg. Noen steder, som på E6 ved Ringebu, ligger veiprosjektet langt frem i tid. Samtidig er man lokalt misfornøyd med traseen i forhold til lokal byutvikling. Dette lytter vi til – så lenge det ikke fører til forsinkelser for prosjektet totalt sett. På Ringebu betyr det at man kanskje må endre rekkefølgen i prosjektet, men i følge Vegdirektoratet vil veien som helhet bli ferdig som planlagt.

Til toppen