Røyrvik kommune – samisk navn på kommunen

I statsråd i dag er det fastsatt samisk navn på Røyrvik kommune. Raarvihken tjïelte er det samiske navnet på Røyrvik kommune.

Røyrvik kommunestyres vedtak er dermed stadfestet. Vedtaket i statsråd er i samsvar med to enstemmige vedtak i kommunestyret av 29. august 2013 og 8. april 2014.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen