Priv. til red.:

Sanner til EU med forenkling på agendaen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møter onsdag administrasjonsministrene i EU for å diskutere modernisering av offentlig sektor.

- EU har satt modernisering av offentlig sektor høyt på agendaen for å sikre vekst og konkurransekraft. Selv om det er forskjeller mellom landene er det interessant å dele og høre de andre landenes tanker om og prosesser for forenkling, sier Sanner.
 
Det italienske formannskapet har invitert Norge til det uformelle ministermøtet og har satt modernisering av offentlig sektor på agendaen. Sanner vil i møtet dele erfaringer fra regjeringens arbeid med Sundvolden-plattformens punkt "En enklere hverdag for folk flest".
 
- Vi har kommet godt i gang med forenklingsarbeidet og jakten på tidstyver. Målet er å frigjøre tid for dyktige medarbeidere så vi kan tilby bedre tjenester til innbyggerne, sier Sanner.

Pressekontakt: Politisk rådgiver Rikke Høistad Sjøberg, mobiltlf.: 901 01 451

Til toppen