Settefiskanlegg i Vik kommune får konsesjon til vannuttak

Olje- og energidepartementet har i dag gitt konsesjon etter vannressursloven til vannuttak for Firda Settefisk Arnafjord AS sitt settefiskanlegg i Vik kommune i Sogn og Fjordane.

- Settefiskanlegget er viktig for sysselsetting i Vik kommune og for verdiskapningen i Arnafjorden, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslo den opprinnelige søknaden om utvidelse av det eksisterende anlegget som innebar en økning i vannuttaket fra 20 m³/min til 34 m³/min.

Firda Settefisk Arnafjord AS har i etterkant uttalt at de ønsker å holde seg til det eksisterende maksimale vannuttaket på 20 m³/min, samt slippe en sesongbasert minstevannføring av hensyn til fisk og andre verdier i vassdraget.

På bakgrunn av fastsatte vilkår for slipp av minstevannføring, vil det omsøkte vannuttaket ha akseptable konsekvenser for verdier i vassdraget. Departementet mener videre at miljøforholdene blir bedre, sammenlignet med det tidligere uttaket.

Til toppen