Statens kjøp av flyruter i Nord-Norge skal utredes

- Regjeringen ønsker en uavhengig vurdering av rutetilbudet i Nord-Norge. Hensikten er at dette skal gi et bedre grunnlag for å sikre et godt flytilbud tilpasset behovet i landsdelen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Regjeringen ønsker en uavhengig vurdering av rutetilbudet i Nord-Norge. Hensikten er at dette skal gi et bedre grunnlag for å sikre et godt flytilbud tilpasset behovet i landsdelen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har lyst ut på anbud en utredning av statens kjøp av persontransport med fly i Nord-Norge. Rapporten kommer til å være et av flere innspill når Samferdselsdepartementet skal fastsette hvilke krav som skal gjelde for flyrutene i neste kontraktperiode, fra 1. april 2017 og inntil fem år framover.

Et bedre grunnlag for statlig kjøp av flyruter

Regjeringen har som mål å sikre et godt og effektivt flyrutetilbud i hele landet. For å oppnå dette, kjøper Samferdselsdepartementet persontransport på flyruter der markedet alene ikke sørger for et tilstrekkelig tilbud. Dette gjelder blant annet i Nord-Norge.

Den som får oppdraget med å utarbeide rapporten, skal vurdere dagens rutetilbud og foreslå hvordan et rutetilbud i Nord-Norge kan se ut fra 1. april 2017. Utredningen skal blant annet ta for seg:

  • tilstanden for flyrutene i dag
  • forslag til hvilke flyruter staten bør kjøpe og hvilke krav som bør settes til disse
  • forventet kostnad for staten
  • hvilke kriterier som bør gjelde for at staten skal kjøpe flyruter
  • om det er flyruter staten kjøper i dag som er levedyktige uten statlig kjøp
  • trafikkprognose for perioden 2017-2022
  • forslag til tiltak for å forbedre konkurransen om flyrutene
  • om kjøp av helikoptertransport kan erstatte flytransport mellom Røst og Bodø og hvilke konsekvenser det eventuelt vil ha

Videre framdrift
Frist for å levere inn tilbud på utredningsoppdraget er 17. desember 2014. Samferdselsdepartementet tar sikte på å offentliggjøre hvem som får oppdraget i uke 5, 2015.

Utredningen om statens kjøp av flyruter i Nord-Norge skal leveres Samferdselsdepartementet innen 30. april 2015. Rapporten blir offentlig, og kommer til å være en del av høringen som Samferdselsdepartementet skal gjennomføre før neste kontraktperiode lyses ut våren 2016

For flere opplysninger – se:

Til toppen