Statusrapport for finans- og skattepolitikk i EU juni 2014

Rapport fra finansrådene Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I rapporten om finans- og skattepolitikk i EU kan du blant annet lese om junimøtene i Eurogruppen og ECOFIN. Finansrådene Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby rapporterer.

I junirapporten fra finansrådene ved EU-delegasjonen kan du blant annet lese om det seneste møtet i Europgruppen. Illustrasjonsfoto: EU 2013

I rapporten om finans- og skattepolitikk i EU kan du blant annet lese om junimøtene i Eurogruppen og ECOFIN. Finansrådene Astrid Erlingsen og Lars-Erik Østby rapporterer. 

EU-delegasjonens finansråder rapporterer jevnlig om utviklingen på finans- og skattepolitikk i EU. I statusrapporten for juni 2014 kan du blant annet lese om EUs finansministres behandling av de landspesifikke tilrådingene fra Europakommisjonen. Tilrådingene tar utgangspunkt i landenes stabilitets- og reformprogrammer, slik de er blitt rapportert til Kommisjonen. Du kan lese om hva som foregikk både i Eurogruppens møte 19. juni og i møtet i ECOFIN 20. juni. 

På skattesiden omtales ECOFINs godkjennelse av innstramminger i mor-/datterdirektivet og arbeidet rettet mot skadelig skattekonkurranse. Det gis også en forenklet oversikt over ESA-saken om differensiert arbeidsgiveravgift. Til sist kan du lese om Europakommisjonens budsjettforslag for 2015 og reaksjonene i Rådet for den europeiske union.

Last ned statusrapporten om finans- og skattepolitikk i EU for juni 2014 her.