Stemmerettsjubileets sluttrapport

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Rapporten redegjør for planlegging, gjennomføring og budsjett. Sist i rapporten foreligger en kronologisk oversikt over alle arrangementene i jubileumsåret.

100-årsjubileet for allmenn stemmerett ble feiret i 2013. Stemmerettskomiteen fikk i oppdrag på vegne av regjeringen å initiere og gjennomføre en feiring på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Feiringen skulle være sektorovergripende og sekretariatet for jubileet ble lagt til BLD. En rekke arrangementer, tiltak og aktiviteter har blitt gjennomført.

Stemmerettskomiteens leder Kirsti Kolle Grøndahl er særlig fornøyd med alle arrangementene på lokalt nivå:
- Det har vært fantastisk å se hvordan jubileet har fenget i bygd og by, fra nord til sør. Spesielt imponerende har engasjementet i frivillig sektor vært, sier en glad Kolle Grøndahl.
- Jeg er også imponert over innsatsen i flere av fylkene og i museumssektoren, som har bidratt betydelig. 

Rapporten redegjør for planlegging, gjennomføring og budsjett. Til slutt gis det, så langt det har vært mulig, en kronologisk oversikt over alle arrangementene i jubileumsåret, nesten 600 stykker.

Last ned rapporten som PDF.