Til Brussel for å treffe nordmenn

Av Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Europabevegelsens styre, sekretariat og Europalag besøkte Brussel fra 23. -25. juni. Det primære formålet var å treffe de ulike norske aktørene i Brussel.

Foredrag med fiskerirådene ved EU-delegasjonen var et av mange punkter på Europabevegelsens program (Foto: Anders Aalbu, EU-delegasjonen)

Leder for Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim, kan forstå at det kan fremstå som et paradoks at Europabevegelsen konsentrerer seg om å treffe andre nordmenn når de tar turen til Brussel, men det er ikke tilfeldig.

– For det første fordi vi vil lære opp våre lokalt tillitsvalgte så godt vi kan i hvordan Norge er tilstede i Brussel. Vi har spesielt fokus på det regionale nivået. Vi ønsker å finne ut hvordan vi kan bruke regionalpolitikken, de regionale kontorene og den regionale næringsutviklingstankegangen i en EU-sammenheng.

Det er mange ulike norske aktører som er representert i Brussel, fra forskjellige deler av samfunnslivet. Europabevegelsen har forsøkt å treffe så mange som mulig i et variert program.

– Programmet består av å møte norske nasjonale eksperter, norske regionkontor og norske interessenter her nede. Det er litt merkelig at vi drar til Brussel for å møte nordmenn, men det er det som er hele poenget med turen, forklarer lederen.

Og Grindheim forteller at han har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne som representerer de ulike lokallagene i Europabevegelsen.

– Veldig positive tilbakemeldinger. Vi har hatt utrolig gode innlegg. Jeg har selv 25 års erfaring med å holde forelesninger og er imponert over presentasjonskvaliteten.

Når Europabevegelsen er hjemme i Norge igjen skal de benytte det de har lært i Brussel. Målet er å få til en levende debatt om europapolitikken i hele Norge.

– Vi håper å få til en mye bedre mobilisering av de lokale lagene over hele landet, og sette europapolitiske spørsmål på dagsorden. I dag har vi god aktivitet i Oslo, men det skjer alt for lite ute i de lokale Europalagene, avslutter Grindheim.

Til toppen