Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 33

Priv. til red.

Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 33, 2014

Det kan komme endringar i programmet. Oppdateringar vert kunngjort på kalenderen på regjeringa.no.

Utanriksminister Børge Brende

Måndag 11. august

Kl. 19.30-21.00: Utanriksminister Børge Brende mottek kvartettutsending for Midtausten, Tony Blair, for å diskutere situasjonen i Gaza. Stad: Oslo.

Pressevakt: 23 95 00 02

Tysdag 12. august

Utanriksminister Børge Brende vitjar Bodø for å delteke på opninga av det akademiske året ved Universitetet i Nordland og ha møter med lokale myndigheitar, samt aktørar frå næringslivet, akademia og organisasjonar. Utanriksministeren vil også vitje Hovudredningssentralen i Nord-Noreg for å gjere seg kjent med beredskapsarbeidet i nord. Stad: Bodø.

Pressekontakt: Veslemøy Lothe Salvesen 99 56 85 84

Onsdag 13. august – torsdag 14. august

Utanriksminister Børge Brende deltek under Arendalsuka. Utanriksministeren vil opne konferansen Globalt utsyn og stille i TV2s paneldebatt Norges plass i verden. Stad: Arendal.

Pressekontakt: Frode O. Andersen 917 22 022

Torsdag 14. august

13.35-14.25: Utanriksminister Børge Brende møter Natos avtroppande generalsekretær Anders Fogh Rasmussen. Stad: Arendal.

Pressevakt: Frode O. Andersen 917 22 022

18.45: Utanriksminister Børge Brende opnar brobyggingsarrangementet mellom Noreg og Pakistan i høve Pakistans nasjonaldagsfeiring i Oslo. Stad: Oslo.

Pressevakt: 23 95 00 02

Fredag 15. august

13.00-13.20: Utanriksminister Børge Brende møter Mexicos nye ambassadør til Noreg Luiz Javier Campuzano, i høve opninga av ambassaden i Oslo. Stad: Oslo.

Pressevakt: 23 95 00 02

Statssekretær Bård Glad Pedersen

Måndag 11. august

Kl. 13:00: Statssekretær Bård Glad Pedersen møter Jon-Martin Trondalen frå Compass-stiftelsen. Stad: Oslo

Pressevakt: 23 95 00 02

Kl. 19.30-21.00: Statssekretær Bård Glad Pedersen mottek kvartettutsending for Midtausten, Tony Blair, for å diskutere situasjonen i Gaza. Stad: Oslo.

Pressevakt: 23 95 00 02

Onsdag 13. august

Kl. 10:30: Statssekretær Bård Glad Pedersen møter Business for Peace. Stad: Oslo

Pressevakt: 23 95 00 02

Fredag 15. august

Kl. 11.00-11.45: Statssekretær Bård Glad Pedersen møter USAs Special Envoy for Syria, Daniel Rubinstein. Stad: Oslo.

Pressevakt: 23 95 00 02

Statssekretær Hans Brattskar

Ferie

Statssekretær Morten Høglund

Måndag 11. august

Kl 12.00: Statssekretær Morten Høglund møter leiar for ICIMOD (The International Centre for Integrated Mountain Development), David Molden. Stad: Oslo.

Pressevakt: 23 95 00 02

Kl. 14:00: Statssekretær Morten Høglund deltek på møte om tilgang på høykompetent arbeidskraft frå utlandet. Stad: Nærings- og fiskeridepartementet

Onsdag 13. august

Statssekretær Morten Høglund vitjar Karasjok for å avhalde regulære politiske konsultasjonar med Sametinget. Stad: Karasjok.

Pressevakt: 23 95 00 02

Fredag 15. august

Statssekretær Morten Høglund held innlegg under Arendalsuka i høve GRID-Arendals 25-årsjubileum. Stad: Arendal.

Pressevakt: 23 95 00 02

Statssekretær Ingvild Stub

Fredag 15. august

Kl. 12.00-12.20: Statssekretær Ingvild Stub deltek i paneldebatt under seminaret “Navigation by the stars: EU and US TTIP negotiations and consequences for Norway”, arrangert av Europabevegelsen.

Pressevakt: 23 95 00 02

Til toppen