Utenriksminister Brende fordømmer bombingen av sykehus i Sudan

Et sykehus drevet av Leger uten grenser ble 16. juni bombet av sudanske regjeringsstyrker under et angrep på landsbyen Farandalla i Sudan. - Angrep på sykehus er uakseptabelt og en forbrytelse i henhold til internasjonal rett, sier utenriksminister Børge Brende.

Sykehuset opplyses å ha vært klart merket både med flagg og et stort rødt kors på taket.

- Det har kommet flere rapporter de siste ukene om at sykehus har blitt bombet av sudanske regjeringsstyrker. Jeg har merket meg at Khartoum har benektet ansvar for denne hendelsen. Jeg vil derfor sterkt oppfordre sudanske myndigheter til umiddelbart å sette i gang etterforskning for å finne de ansvarlige, sier utenriksministeren.

Den pågående konflikten i Sør-Kordofan og Blånilen har vart i nesten tre år. Siden april 2014 har det vært en sterk opptrapping i Khartoums kamp mot opprørsgruppen SPLM-Nord og deres allierte. Denne opptrappingen, med omfattende bombing fra fly, har i stor grad rammet sivilbefolkningen. Det skal nå være rundt 1,2 millioner mennesker som er berørt av konflikten.

- Det er vanskelig å få et skikkelig bilde av situasjonen. De sudanske myndighetene har hindret humanitær tilgang til de opprørskontrollerte områdene siden konflikten brøt ut, sier Brende.

Det har dermed heller ikke vært mulig å gjennomføre en kampanje for å vaksinere alle barn under 5 år mot polio 

- Alle parter i konfliktene i Sør-Kordofan, Blånilen og i Darfur må respektere internasjonal humanitærrett og engasjere seg i å finne en fredelig løsning på disse konfliktene. Væpnede grupper må stanse all vold mot sivile. Sudans regjering har et spesielt ansvar for å beskytte landets sivilbefolkning, sier Brende.

Til toppen