Utklekkingsmaskin for grønne ideer og arbeidsplasser

Av: Agnese Cimdina, Den norske ambassaden i Riga

Latvia har fått sin første inkubator for grønn industriutvikling takket være EØS-midler. Her får entreprenører hjelp til å utvikle og realisere ideene sine. Norske entreprenører og bedrifter er ønsket til samarbeid.

Hva er en inkubator?

En inkubator er et tilrettelagt miljø hvor kunnskapsbaserte bedrifter under etablering i en startfase gis rådgiving, tilgang til kompetansenettverk og husleie/servicefunksjoner til en kostnad tilpasset bedriftens økonomiske evne.

Kilde: regjeringen.no

Inkubatoren er ikke bare den første i sitt slag i Latvia, men den første i de baltiske landene. Formålet er å fremme grønn innovasjon og næringsutvikling gjennom å skape en møteplass og tilby kontorfasiliteter for øko-bevisste unge entreprenører og forskere.

Fokus er på fornybar energi og utvikling av materialer som kan redusere skader på miljøet og utslipp av klimagasser.

Mange har flyttet inn
Inkubatoren er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene, og det har vært stor interesse. Hele 200 prosjektideer er sendt inn siden i sommer, og flere har allerede fått støtte: 100 prosent fornybar asfalt, vindforsterker og energibesparende støpsel er noen eksempler.

21 forretningsinitiativ støttes i dag. Både studenter og mer erfarne entreprenører står bak ideene som har får støtte fra inkubatoren. Se videoen over for mer informasjon om prosjektene.

– Dette er ett av de mest spennende prosjektene Norge støtter i Latvia. Inkubatoren vil ikke bare kunne hjelpe grønn innovasjon ut i markedet, den vil også fremme samarbeid mellom privatsektor og akademiske forskningsmiljøer. I tillegg er det lagt til legge til rette for samarbeid mellom latviske og norske partnere, sa ambassadør Steinar Hagen under åpningen av inkubatoren tidligere denne måneden.

Søker norske partnere
Det er mulig for norske partnere å være med i prosjekter gjennom en utlysning med frist 1. desember.

     Last ned: Utlysningsteksten

Teknologiinkubatoren er realisert gjennom programmet for grønn innovasjon i Latvia som Norge finansierer gjennom EØS-midlene. Programmet støttes med 11,3 millioner euro. Av dette er 1,4 millioner euro brukt på etableringen av inkubatoren, mens 2,3 millioner euro er avsatt til å fylle inkubatoren med entreprenører og deres forretningsideer.

Selve inkubatoren driftes av Rigas tekniske universitet, Det latviske universitetet og Norges Selskap for Industrivekst (SIVA). Innovasjon Norge er involvert i gjennomføringen av hele programmet, og legger til rette for samarbeid mellom norske og latviske partnere.

Til toppen